O nás

Společnost SMÍTKO s.r.o. v roce 2024 oslavila 25. výročí od svého založení. 

Máme stovky stálých zákazníků, zejména v oblasti úklidu kanceláří a zázemí, společných prostor bytových domů a generálních úklidů domácností. Nabídnout však můžeme i strojní čištění garáží, parkovacích domů či generální úklidy po malování či rekonstrukcích.

Počtem zaměstnanců a výší ročního obratu se společnost SMÍTKO s.r.o. řadí mezi firmy střední velikosti, které se dobře přizpůsobují změnám filosofie trhu. Firma dodržuje principy tzv. bezpečného úklidu, zejména zjišťováním trestní bezúhonnosti zaměstnanců a dalšími prvky omezující bezpečnostní rizika.

Vedoucí pracovníci firmy prochází pravidelným školením, zaměřeným na zvýšení kvality úklidu a zavádění nových progresivních technologií, šetrných k životnímu prostředí.

Kvalita odvedené práce je naší prioritou

Po celou dobu existence byla jedním z prioritních měřítek kvalita námi odváděné práce, v konečném důsledku tedy spokojenost klientů s naší prací. Vedení společnosti splňuje profesní předpoklady absolvováním certifikace u České společnosti pro jakost, pro potřebu práce ve zdravotnických zařízeních pak splňuje podmínky pro udělení Osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných.

Jsme kvalitně pojištěni a v případě škod vše vyřešíme

Společnost SMÍTKO s.r.o. a její zaměstnanci jsou pojištěni u Kooperativa pojišťovny, a.s. pro případ škody na majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů (pojistná smlouva číslo 7100616500).

V maximální míře používáme progresívní technologie, mechanizaci a stroje. Svěřené prostory nejen uklízíme a čistíme, ale i ošetřujeme s použitím ekologicky vhodných čistících prostředků, čímž zákazníkovi zajišťujeme zachování a zvýšení užitných hodnot jeho majetku.

Ke zvýšení stálé kvality námi poskytovaných služeb používáme jak systém výběru pracovníků, jejich kontroly a finančních pobídek, tak i pravidelnou komunikaci s pověřenými pracovníky zákazníka. Samozřejmostí je bezplatné zpracování konkrétní nabídky tak, aby zákazník mohl objektivně posoudit, zda nabízené služby budou pro něj výhodné a vhodné. Nabídka obsahuje většinou variantní řešení požadavků zákazníka (způsobů a prostředků úklidu) včetně návrhu cen za úklidové služby. Po projednání a výběru vhodné varianty úklidu se dostává k zákazníkovi stěžejní dokument - režim úklidu. Zde jsou přesně a jednoznačně specifikovány povinnosti pracovníků úklidu a pracovní technologické postupy. Po schválení odpovědnými pracovníky obou stran se úklidový plán stává závazným právoplatným dokumentem, který zákazníkovi zjednodušuje kontrolu.

Součástí našich služeb jsou i pravidelné dodávky hygienických potřeb a materiálů za výhodné ceny a dále zajištění jednorázových a nadstandardních požadavků. Cena za úklidové práce je stanovována na základě odborného posouzení rozsahu úklidu s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka. Fakturace pravidelných úklidů je prováděna jednou měsíčně.